מערכת מיזוג אוויר

מערכות מיזוג אוויר זהו שם כולל למערכות אשר מיועדות לקירור האוויר. באופן זה אפשר לחלק את המערכות לכמה סוגים עיקריים:

מערכת קירור ברכב: מערכת אשר מטרתה להחזיק את טמפרטורת מנוע הרכב באותה רמה. מערכת קירור זו קיימת על מנת להבטיח שחלקי המנוע לא יתפשטו עקב חום ולא לגרום נזק לרכב. ישנו סוג נוסף של מערכת קירור ברכב. במערכות אלו החום מועבר אל צלעות קירור אשר נמצאים בבלוק של המנוע עצמו. שיטה זאת הייתה נפוצה בעבר, אך נכון להיום רב יצרני מערכות קירור לרכב עברו לשיטה של מערכת קירור סגורה מבוססת נוזל, או בשמה הנפוץ יותר מערכת קירור מים.

מערכות מיזוג אוויר: משתמשים במושג זה לרוב על מנת לתאר את כל אותם מערכות מיזוג וקירור אשר בהם משתמשים בבתים פרטיים. באופן זה ישנם שני סוגים עיקריים של יישומי מערכות מיזוג. הראשון, יישום נוחות, בו משתמשים על מנת לשמור על טמפרטורה אחידה בבניין, אשר מטבעת נוחה לבני אדם ומכך בא שמה. בעבר נחשב כי מערכות קירור מגבירות את פוריות העבודה במשרדים, אך המחקרים האחרונים סותרים תופעה זאת. מכאן אנו באים אל הסוג הנוסף של יישום מערכות מיזוג אוויר והוא יישום תהליך. הייעוד של יישום זה הוא לספק סביבה מתאימה להתנהלות תהליכים כלשהם. דוגמה הכי טובה לכך הוא חדר ניתוח בבית החולים. מכאן אנו מגיעים אל הנושא השני של המאמר והוא מערכות קירור תעשייתיות. באפשרותכם להמשיך ולקרוא אודות סוגי שירות הניתנים על ידי חברת טקנו מיזוג בתיקון מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר ביתיות. לכל שאלה או הזמנת טכנאי מזגנים או טכנאי מקררים.

כמו שצוין לעיל, בעבר נחשב כי מערכת מיזוג אוויר במשרד מגבירה את פוריית עבודה של העובדה. המחקרים האחרונים הראו כי אין תיאוריה זו נכונה והטעות של המחקרים הקודמים נבעה מתופעת הות'ורן. באופן זה מערכת כזאת הופכת ליישום בלתי הפיך של יישום תהליך. במדינה כה חמה כמו ישראל כמעט בכל משרד ישנו מיזוג אוויר אשר למעשה אינו מגביר את פוריית עבודה, אלא מתחזק את מצבה הנורמלי.

שימוש זה הינו דומה לשימוש בחדרי ניתוח או חדרי מתים של בתי חולים. באופן זה שימוש משרדי הוא יישום תהליך ולא יישום מוחות כמו שזה נפוץ בשימוש הביתי של מזגנים ומערכות קירור אחרות.

מערכת מיזוג אוויר בשימוש ביתי

הסוג השני של יישום מזגנים הוא יישום נוחות. ב-70% מהבתים בישראל מותקנים מזגנים בין אם בתור מערכות מיני מרכזית ובין אם מערכת מיני מרכזית ובין אם כיחידת מיזוג. מדינת ישראל גם נמצאת ברשימה של המדינות בהן השימוש במערכות מיזוג אוויר הגבוה ביותר. רוב השימוש במערכות אלו בארץ הוא יישום נוחות, דהיינו השימוש הביתי של המערכות.

כעת נעבור לסוג נוסף של מערכות והוא מערכת קירור. מערכות אלו במיוחד נמצאים בשימוש במפעלים ובמקומות תעשייה אחרים.

מערכות קירור לעומת מערכות מיזוג אוויר

מערכות קירור אשר באים לידי שימוש במפעלים ומקומות תעשייה אחרים, מיועדים הן לקירור האוויר, דהיינו מיזוג אוויר, והן לקירור האוויר בחללים סגורים בדומה למקררים. להמשך קריאה אודות: מערכות קירור.​

פוסטים אחרונים